Contact us
Sitemap | Email Us

Temperatures in Bhutan

Temperatures in BhutanAverage Temperature of Bhutan

Months Temp. Paro Thimphu Punakha Wangdue
January Max 9.4 12.3 16.1 17.0
Min -5.8 -2.6 4.2 4.3
February Max 13.4 14.4 19.6 19.0
Min 1.5 0.6 5.3 7.8
March Max 14.5 16.4 21.12 22.8
Min 0.6 3.9 9.2 10.4
April Max 17.6 20.0 24.4 26.2
Min 4.6 7.1 11.2 12.9
May Max 23.5 22.5 27.2 29.1
Min 10.6 13.1 14.2 17.7
June Max 25.4 24.4 31.2 29.2
Min 14.1 15.2 19.5 20.1
July Max 26.8 18.9 32.0 18.4
Min 14.9 13.4 21.6 16.2
August Max 25.3 25.0 31.4 29.1
Min 14.7 15.8 19.8 20.0
September Max 23.4 23.1 29.9 27.5
Min 11.7 15.0 20.4 19.1
October Max 18.7 21.9 27.8 26.1
Min 7.4 12.4 18.9 14.7
November Max 13.9 17.9 22.3 22.6
Min 1.4 5.0 13.0 9.6
December Max 11.2 14.5 15 19.1
Min -1.7 -1.1 7.9 6.3

 

 

Months Temp. Trongsa Bumthang Mongar Trashigang
January Max 13.0 10.8 15.5 20.4
Min -0.2 -5.1 8.2 10.5
February Max 13.9 10.0 15.9 21.7
Min 0.4 -1.4 8.3 11.5
March Max 16.7 16.2 20.0 24.8
Min 4.4 3.5 11.6 14.4
April Max 20.1 18.7 14.0 28.3
Min 6.6 3.9 2.8 17.0
May Max 21.0 21.3 25.1 30.0
Min 11.6 9.5 17.4 20.6
June Max 22.2 22.5 26.1 30.7
Min 13.6 3.5 19.5 22.6
July Max 25.3 14.1 16.1 30.5
Min 15.3 10.9 15.8 23.1
August Max 23.8 23.0 25.4 30.2
Min 15.0 13.7 19.6 22.7
September Max 22.6 21.6 24.7 30.0
Min 14.2 12.1 19.4 23.9
October Max 21.8 19.5 22.7 29.1
Min 11.7 5.9 15.8 17.7
November Max 19.8 16.1 19.9 26.1
Min 6.4 -0.5 11.2 13.6
December Max 18.2 12.3 15.7 23.0
Min 2.5 -2.3 9.5 11.6